Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Cestovatel, spisovatel a fotograf působící na Univerzitě Palackého v Olomouci.