ev. č. 0787 Ing. Ivan Macháček

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Sudova 21/35, Olomouc-Nový Svět