FPP Consulting, spol. s r.o.

Společnost poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb.
Služby: vedení účetnictví, ekonomické poradenství a daňové poradenství.

Krapkova 1159/3, Olomouc-Nová Ulice